Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach, w tym warsztatach edukacyjnych, które składają się na program Festiwalu Kultury Szkolnej. Jest to interdyscyplinarne wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest wykreowanie przestrzeni dla szkół w zakresie animacji do aktywnego uczestnictwa młodzieży szkolnej w kulturze. Dla uczniów będzie to okazja do rozwoju i prezentacji własnych możliwości i działań artystycznych. Dla szkół - okazja do zorganizowanego udziału w warsztatach edukacyjnych, podjęcia działań z zakresu edukacji kulturowej oraz zaanimowania własnego środowiska wokół prac na rzecz uzyskania tytułu „Szkoła w kulturze".

40. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych DZIATWA
Przyjmowanie zgłoszeń do 18 marca / Festiwal 21-24 maja To najstarszy i najbardziej rozpoznawalny przegląd teatrów dziecięcych w Polsce. W roku 2019 przebiegnie pod hasłem „Opowieść, fabuła, tekst". Chcemy zwrócić uwagę na młodego człowieka, dla którego działanie w teatrze pozwala opowiedzieć jego świat i skonstruować literacką wypowiedź o swoich doznaniach i przeżyciach, wyrazić jego osobowość i talenty. Festiwal dla szkolnych teatrów uczniowskich od 7 do 16 roku życia. Od 40 lat renomowane i rozpoznawalne wydarzenie w środowisku edukacji teatralnej w Polsce. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na festiwal, zawierającego nagrane przedstawienie. Komisja Kwalifikacyjna wybiera 15 spektakli, które zostaną zaprezentowane na Festiwalu. W programie Dziatwy m.in..: teatralny Korowód ulicą Piotrkowską oraz Ogródki Animacji - edukacyjny piknik, który odbędzie się 24 maja na Starym Rynku i w Parku Staromiejskim. To wydarzenie, w którym szkoła może wziąć udział bez zakwalifikowania się do Festiwalu. Istotną częścią Dziatwy są warsztaty edukacji teatralnej dla szkół podstawowych i gimnazjów.


29. Wystawa Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR
Przyjmowanie prac do 19 kwietnia / otwarcie pokonkursowej ekspozycji 21 maja Wydarzenie przyciąga młodych twórców ze szkolnych pracowni plastycznych i ośrodków kultury z całej Polski. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży do lat 16. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się w trakcie Festiwalu Dziatwa. Tematem prac jest TEATR. W marcu i kwietniu odbywają się warsztaty teatralno-plastyczne, na które zapraszamy nienależnie od uczestnictwa w konkursie. Podsumowaniem warsztatów będzie wystawa poprzedzająca rozstrzygnięcie konkursu.


XI Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży PIĘCIOLINIA MARZEŃ
Przyjmowanie zgłoszeń do 12 kwietnia / przesłuchania 24-26 kwietnia / Koncert Finałowy 27 kwietnia Ideą Festiwalu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów wokalnych i instrumen-talnych. Przesłuchania odbywają się w czterech grupach wiekowych 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat. W trzech formach prezentacji: wokalnej, instrumentalnej oraz wokalno-instrumentalnej. Projekt adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w zajęciach wokalnych i instrumentalnych w placówkach kulturalnych i oświatowych. Podczas Festiwalu odbędą się warsztaty mistrzowskie dla uczestników konkursu.

OpenTaniec 

marzec-maj- warsztaty Tegoroczna edycja OpenTaniec to edukacyjna propozycja dla szkół, składająca się z czterech intensywnych warsztatów tańca dla każdej grupy. Planujemy zaangażować pięć chętnych szkół (klas). Każda grupa będzie miała za zadanie: poznać podstawy danego, polskiego tańca charakterystycznego (polonez, mazurek, oberek, kujawiak, krakowiak) i zrealizować autorską choreografię. Pod koniec ostatniego spotkania efekt warsztatów zostanie zarejestrowany kamerą cyfrową. Wszystkie zarejestrowane choreografie zostaną skompilowane jako jeden wspólny film i opublikowane na stronie BOK. Prezentacja filmu odbędzie się również podczas podsumowania projektu, a chętne, wybrane klasy, będą mogły odtworzyć swoją choreografię „na żywo".


XXVIII Bałuckie Spotkania Recytatorów
przyjmowanie zgłoszeń do 22 lutego / konsultacje 1 marca / warsztaty 8 marca / prezentacje 11-12 marca / warsztat -podsumowanie Spotkań, Wieczór Poetycki 15 marca Spotkania adresowane są do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Mają formę przeglądu występów recytatorów wierszy oraz krótkich form prozatorskich. Trwają dwa dni i nie są poprzedzone kwalifikacjami. Prezentacje ocenia jury i przyznaje nagrody w kategorii młodszych i starszych uczestników. Spotkania są unikatową imprezą w Łodzi, gdyż wspiera i animuje sztukę słowa mówionego. Przed Spotkaniami prowadzone są warsztaty i konsultacje dla młodzieży oraz nauczycieli mające na celu podniesienie wiedzy warsztatowej i pogłębianie dyspozycji twórczych. Finałem Spotkań jest wieczór poetycki, który jest przygotowany przez reżysera, a jego forma to uteatralizowany występ wszystkich nagro-dzonych na scenie. Efektem jest rozpowszechnienie słowa mówionego jako środka wyrazu artystycznego, a także umocnienie świadomości bogactwa języka ojczystego i korzyści z prawidłowego używania mowy w świecie zdomi-nowanym przez cyfrowy przekaz.

ULOTKA pdf

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

lodz kreuje 3