Bałuckie Pracownie Edukacji Kulturowej

 

 

11 października 2019 o godzinie 11.30 w Centrum Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej",
odbyło się oficjalne otwarcie Bałuckich Pracowni Edukacji Kulturowej - projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. 

zdjęcia z inauguracji - poniżej

zbiorowka8

 

Bałuckie Pracownie Edukacji Kulturowej to projekt zrealizowany z myślą o odbiorcach kultury na Bałutach w każdym wieku, którzy chcą skorzystać ze wsparcia we własnym współtworzeniu kultury i aktywnym w niej uczestniczeniu. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Miasta Łódź wyposażyliśmy pięć pracowni w 3 ośrodkach BOK rozrzuconych po Bałutach.

Stworzono pięć zupełnie nowych pracowni edukacji kulturowej ulokowanych w placówkach BOK. Utworzono pracownię edukacji muzyczno – tanecznej oraz edukacji plastycznej w CT Lutnia, pracownię edukacji filmowej i fotograficznej oraz wielofunkcyjnej pracowni tworzenia i twórczości na Wyspie Kultury, międzypokoleniową pracownię edukacji artystycznej w CEK „Na Żubardzkiej”.  W wyniku realizacji projektu pracownie te udało się wyposażyć w nowe meble, nagłośnienie, lustra, rolety oraz sprzęt do prezentacji video. Już wiemy od uczestników zajęć i prowadzących, że bardzo podniosło to jakość kierowanej do nich oferty zajęć edukacyjnych, klubowych i warsztatowych a także stworzyło nowy klimat pracy i uczestnictwa w kulturze.

zdjęcia z placówek - poniżej

Centrum Twórczości LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
1 (6)
1 (6)
1 (7)
1 (7)
Previous Next Play Pause

Ośrodek Terenowy WYSPA KULTURY, Łódź, ul. Stawowa 28

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
1 (6)
1 (6)
Previous Next Play Pause

Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, Łódź, ul. Żubardzka 3

1 (0)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
Previous Next Play Pause

„Utworzenie nowych pracowni umożliwiło BOK poszerzenie oferty warsztatów i zajęć, projektów kulturalnych, których pełna oferta znajduje się na stronie www.bok.lodz.pl oraz na www.strefazajec.pl, dzięki czemu zwiększy się krąg odbiorów. Przy planowaniu zakupów wyposażenia kierowaliśmy się myślą, że inspirujące przestrzenie kreują przyjazne otoczenie w którym lubimy przebywać i do którego lubimy powracać” – mówi Dobrosław Bilski Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Projekt Bałuckie Pracownie Edukacji Kulturowej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi

 

mkidn 01 cmyk3  lodz kreuje 3