ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na współorganizację Osiedlowych Pikników, które odbędą się w dniach 16 i 23 września 2017. Imprezy mają charakter lokalny i otwarty. Pikniki odbędą się na pożegnanie lata:

w dniu 16.09 – „Międzypokoleniowy Piknik Artystyczny” organizowany przez BOK „Na Żubardzkiej”;

w dniu 23.09 – „Żegnaj lato na rok” - piknik organizowany przez BOK „Lutnia”.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie studium wykonalności

Wykonanie projektu architektonicznego wraz z identyfikacją budynku  

zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej  z dnia 16.11.2016 r dot. tzw. Kodeksu Krajobrazowego

Wykonanie proj. konstrukcyjnego, projektów modernizacji instalacji

Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów  modernizacji budynku oraz specyfikacji technicznej

 

PFU Bałucki Ośrodek Kultury Załącznik nr 1        Zapytanie ofertowe Bałucki Ośrodek Kultury             Formularz oferty załącznik nr 2             umowa załącznik nr 3

            PFU P.1. Rzut piwnic                                                                     PFU P.2. Rzut parteru                                            PFU P.3. Rzut poddasza


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2013r.poz. 907 ze zm. ] pod nazwą : „Sporządzenie ekspertyzy budowlano – mikologicznej piwnic siedziby BOK przy Limanowskiego 166 w Łodzi”